ترانه و تنظیم و میکس : بهادر جوادیمی باره خاطراتت

با قطره های بارون

عطرتو میشه حس کرد

رویِ تنِ خیابون

یاد تو قطره قطره

میچکه رو خیالم

یه عمره زیر بارون

همینه بی تو حالم(کجا

دل از غمت جدا شه

یه لحظه توو خیالم

هوای تو نباشه

ببین

یه روز خوش ندیدم

نمیشه از تو دل کند

به انتها رسیدم) ×۲

فاصله قد میکشه

همین که دور میشی

همین که پیش چشمم

نقطه ی کور میشی

بعد تو حال و روزم

منظره های پوچه

حاله یه دشته خالی

یه روز بعد کوچِ

(کجا

دل از غمت جدا شه

یه لحظه توو خیالم

هوای تو نباشه

ببین

یه روز خوش ندیدم

نمیشه از تو دل کند

به انتها رسیدم) ×۲