ای فلک ای فلک چرخ توبلا به جانم بی وفاروزگار

بی وفایی شده رسم زمانه فلک ای کج مدار

دست تقدیر منو کرده نشانه بی وفاروزگار

گلیچین کرده فلک هرچی جوان فلک ای کج مدار

حیف حیف آدم ک بره زیرخاک

حیف حیف خاطرات ک نمیاد به یاد

دل دل بسوزه دل ازآدمهاسیره

قلب ساده من توقفس اسیره

زدست روزگار چه هاکشیدم نداری معرفت

گلچین میکنی تو گلهای خپب و آسون و راحت

خوشیات کم شده بجاش توداری چرادردوماتم

اخه فلک چی میخوای خسته نمیشی ازجون آدم

حیف حیف ادم ک بره زیر خاک

حیف حیف خاطرات ک نمیاد به یاد

دل دل بسوزه دل ازآدمهاسیره

قلب ساده من توقفس اسیره

ازجوانی شده طالع من خدا پرازبی وفایی

رفیقام رفتن و چرامن موندم دردوتنهایی

فلک سیه بخت تاکی بسوزم توغم جدایی

حالا دیگ بستمه دیگ نمونده خدا ظلم و جفایی