تنظیم و میکس و مسترینگ : امین تیرزاداز بچگی تا حالا توی باورمه

که بهشت زیر پاهای مادرمه

میگفتی که جای سرت روی دامنه

جای تو توی قلب منه شاهرگمه

خاررفت توی پام رفت تو چشمت

تونباشی تشنه می مونه چشمه

احساس و یادگرفتم من باحست

گشتم دنیارو نبوده مثل ت

یا‌د دادی بهم عشق و باچشمات

هیچ فرشته ایم نمیادبه جات

برم جهنمم میای واسه نجات

ته ته آرامشه برامن صدات

یه پرستار که تیمار کرده بیمارشو

یکی بود که از نبود تو دیوانه شد

از عمق نگاهت میباره شوق

وقتی هستی هستی باهامه خداروشکر

تویی دوای دردم رو زخمام مرحم

تو تنهاییم همدم زلال و پاکی قطره شبنم

حضرت مریم یه مردساختی ازمن

وقتی که هستی جزم عزمم

برات میجنگم تو میدون رزمم

فقط دوست دارم راضی باشی ازمن

کدوم لیلا کدوم مجنون

اکسیر عشقی برام یه معجون

شرمندم که کارام تورو رنجوند

پشیمونم مادر ازخودم بدجورجبر ‌و اجبار این زمونه پر درد

به مو میرسید ولی میداد فرصت

دعای خیرت تو مسیر سرعت

زمین خوردم پاشدم با قدرت

بامن مدارا کن بعدا دلت برام تنگ میشه

یه روز سخت میشه رد میشه سنگ از شیشه

ولی داری توی قلبم ریشه

به تو فکر میکنم نفسم گرم میشهتوسیلاب زندگی سدی تو

سختی و میکشی باخودت مردی تو

گذاشتی وسط همه هستی تو

یه کوه پشتمه وقتی هستی تو

چشیدی سردی و گرمی روزگار و زیادی

کمرت خم شد زیر فشاراقتصادی

به امداد کسیم نداشتی اعتقادی

مشکلا رو حل میکردی مشتی انفرادی

شاید یه وقتایی ازم شدی ناراحت

چه روزایی گذشتن به بطالت

با وقاحت قلبتو دادم جراحت

صبوری کردی گذشتی چه راحت

درحدبضاعت هر طوری

میخواستی خواستمو اجابت کنی

بامعرفت معنی رفاقت تویی

گفتی اگه میخوای برسی باید بدویی

نزاشتی شبه ای واسه لقمه ای

عرق ریختی حتی روز جمعه ای

تو هر برهه ای بهم گفتی نکته ای

واسه دل مریضم خود نسخه ای

دیدم بار روی شونه هام سنگیننو

ولی بعضی وقتا ته کارام لنگیدنو

گفتی تمرینا برا بردن تضمیننو

تو یادم دادی راه ‌و رسم جنگیدن و

نخواستی حس بشه جایی کمبود

بابا فقط حضورت تو خونه کم بود

گفتی برو جلو نزاربشه راهت مسدود

سرم به سنگ خورده ولی جاری ام رود