از یه نگاه ساده شروع شد

دیدمت و دلم زیر و رو شد

یه شبِ کل دنیام شدی و

آرزو های تو آرزوم شد

قبل تو کی بودم یاد من نیست

هیچ کی جز تو توی خاطرم نیست

هر چی این روزا از من میبینی

این کار دل کار من نیست

مگه چی داره چشات که عاشقونه

دلو سمت خودش یهو میکشونه

جوری که یادم میره هر چی که بودم

آخه عاشقا دنیاشون قلبشونه

نگام می‌کنی و دلم هوری می‌ره

تنم تو آتیش نگات گُر میگیره

تا ساعتها هر جا که باشی میمونم

این عاشق بدون تو جایی نمیره

تو اگه عاشق نباشی دنیا رو هم بگیری

یادت نره باز یه آدم فقیری

عشق یه حس فوق العادست

گاهی سخت گاهی سادست

عاشق تو قلبش پر از حرفای تازست

همین که تو دلت بشینه

بیاد و دستتو بگیره

میفهمی خال خوب تو دنیا

فقط همینه

حتی دلواپسیش شیرینه

غم و غصش به دل میشینه

عاشق که میشی خوب میفهمی

زندگی همینه

مگه چی داره چشات که عاشقونه

دلو سمت خودش یهو میکشونه

جوری که یادم میره هر چی که بودم

آخه عاشقا دنیاشون قلبشونه

نگام می‌کنی و دلم هوری می‌ره

تنم تو آتیش نگات گر میگیره

تا ساعتها هر جا که باشی میمونم

این عاشق بدون تو جایی نمیره