صداشو در نیاری که پیش کی دلت گیره

نگام سمت تو می افته نگات از سمت من میره

صداشو در نمیاری که قبلا عاشقم بودی

بهت کم عشق دادم که دچار حس کمبودی

کی راه قلبتو سد کرد کجا دستامو ول کردی

قراره سهم تو چی شه از این آبی که گل کردی

برو خوش باش اگه حالا بری حال دلت کوکه

میدونستم نمی مونی امان از هر چی مشکوکه

اگه عشقت ازت پرسید کی واست جون میداد قبلا

فراموش کن یکی بوده صداشم هم در نیار اصلا

کی راه قلبتو سد کرد کجا دستامو ول کردی

قراره سهم تو چی شه از این آبی که گل کردی

برو خوش باش اگه حالا بری حال دلت کوکه

میدونستم نمی مونی امان از هر چی مشکوکه