قلب منو از توی این سینه بکن

بردار ببر هرجای این دنیا که هست

من پابه پای تو یه دنیا راه میام

این زندگی بی تو برام بی فایدست

هر لحظه خاطرات تو توی سرم

جز تو نمی بینم دیگه دور و ورم

تنها دلیل زندگی من تویی

من عاشقم بی منطقم کو رو کرم

اینقدر عمیقه درد دوریت

که گم میشم توی نبودت

تنهاییامو پس می گیری

کنار من حس شه حضورت

هرجای این دنیا که باشی

من رد عطرتو می گیرم

دیونه عاشق مثل من نیست

من پای عشق تو میمیرم

نگو که عشقمون همش یه عادته

نگاه سردت از روی سیاسته

تو بین موندن و نبودنت چرا

قلب تو با خودش توی رقابته

نبودی اونیکه بخوای ترکم کنی

چی خواسته بودم که به جز درکم کنی

ازم نخواه برم فراموشت کنم

نمیتونی با این کارا سردم کنی