کمه کم میشه واست مرد تویی سلیقم جایی ندیدم

مثل تو نیست اصلا باور کن شدیم شبیه هم تو باشی همینم

با تو چفت چفتم یه لبخند بزنی یه عکس گرفتم

اصلا هر چی تو بگی اصلا هر جا که بری منو داری عشقم

جای خودته این دلم این دلم نباشی حرف دلو به کی بگم

میشه توی قلبت بشینم بیای توام دستتو بدی من

خوشم میاد هی بپرسم که عشقم کیه تو گوشم بگی من

تاجی رو سرم هر کی بدتو بگه باهام میشه طرف

ماهی تو شبم عشق تو نشست صاف توی هدف

نمیتونه کسی شبیهتم شه هم سلیقم شه میوفته سریع از چشم

کی میتونه اینجوری با چشاش حریفم شه

جای خودته این دلم این دلم نباشی حرف دلو به کی بگم

میشه توی قلبت بشینم بیای توام دستتو بدی من

خوشم میاد هی بپرسم که عشقم کیه تو گوشم بگی من