وقتی شبا میخوام بخوابم

بیدار میشن تموم دردام

تازه میفهمم که چقدر تنهام

کیه که بشه درمون دردام

فکر نمیکردم که بری تنهام بذاری

فکر نمیکردم که منو دوستم نداری

فکر نمیکردم که یه روز تنها بشم من

چجوری این روزارو بگذرونم من

یه روز خوش تو این زمونه من ندیدم

عاشق هیچکسی نشو ای دل سادم

مردم این شهر زدنو تورو شکستن

مردم این شهر دیگه هیچ دلی ندارن

تنهایی قسمتت شده ای دل تنهام

زوری که نیست کسی تورو دوستت نداره

خستم کردی ای دل دیوونه

خوب به درک کسی تورو دوستت نداره

عاشق هر کسی شدی آدم نبوده

دل به هر کسی که دادی تو عاشق نبوده

عاشقی دل میخواد کسی دلی نداره

عاشقی مرد میخواد دیگه مردی نمونده

یه روز خوش تو این زمونه من ندیدم

عاشق هیچکسی نشو ای دل سادم

مردم این شهر زدنو تورو شکستن

مردم این دیگه هیچ دلی ندارن