گیریم حواست نیست

منم اصلا که یادت نیست

چندوقته که رفتی

اصلا عین خیالت نیست

کاشکی به جای سنگ

دل توی سینت بود

کاشکی میفهمیدی

من عاشقتم هنوز

هنوز گیره گیره دلم بهت

نشد حرف دلمو بگم بهت

چرا تنگ نمیشه واسم دلت

من میمیرم یه شب نبینمت

هنوز گیره گیره دلم بهت

نشد حرف دلمو بگم بهت

چرا تنگ نمیشه واسم دلت

من میمیرم یه شب نبینمتاین حاله داغون بسه برامون

چیزی نموند جز یه جوون درب و داغون

برگرد دباره حالم خرابه

میدونی قلبم جز تو هیچکسی نداره

هیچکسی نداره

هنوز گیره گیره دلم بهت

نشد حرف دلمو بگم بهت

چرا تنگ نمیشه واسم دلت

من میمیرم یه شب نبینمت

هنوز گیره گیره دلم بهت

نشد حرف دلمو بگم بهت

چرا تنگ نمیشه واسم دلت

من میمیرم یه شب نبینمت