رفتیو بی تو این زندگی واسم سخت شد

تو فرق داری با همه کل غمام با تو کم شد

یادت نیست منو شکوندی بالمو

به دلم مونده بود بفهمی حالمو

یه سر بم بزن که تنگته دلم

جز تو به کی من حرفمو بگم

میخوامتو همه دنیامی بفهم

بیا برگرد بهم

یه روزی تنگ میشه تو دلت واسم

موندم بگم یا نه

نمیدونم چطور تو دلت جا شم تو چشت باشم

یادت نیست منو شکوندی بالمو

به دلم مونده بود بفهمی حالمو

یه سر بم بزن که تنگته دلم

جز تو به کی من حرفمو بگم

میخوامتو همه دنیامی بفهم

بیا برگرد بهم