من این روزا بدون تو، به تنهایی گرفتارم

اگه دل کنده باشی، تو رو تنها نمیزارم

باید نزدیک تر باشیم، از این فاصله دست بردار

منو از بغض خالی کن، تو قلبم هر چی هست بردار

هنوزم امنه این خونه، هنوزم با تو خوشبختم

اگه میگم کنارم باش، به فکر روزای سختم

تو رو تا آخر عمرم، به رویاهام بدهکارم

پرم از ترس تنهایی، به روم اما نمیارم

اگه اشک منو دیدی، به فکر شونه هات بودم

چرا جا بزنم وقتی، جوونیمو باهات بودم

اگه اشک منو دیدی، به فکر شونه هات بودم

چرا جا بزنم وقتی، جوونیمو باهات بودم